Θαλής

Το ερευνητικό έργο «Εφαρμογή πράσινης ανάπτυξης στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων του αγροδιατροφικού τομέα» επικεντρώνεται στη μελέτη συγκεκριμένων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα.


Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη των επιλεγέντων προϊόντων, κατά την οποία γίνεται αποτύπωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των τρόπων πρόληψης και μείωσης αυτών στο σύνολο των διαδικασιών από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση και απόρριψή τους.


Θα εφαρμοστούν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία μέτρησης, για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τα επιμέρους στάδια.


Εκτιμάται ότι η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα συνοψίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 

  1. Διεύρυνση των εμπειριών των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων στο επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με τις διαδικασίες εφοδιαστικής του αγροδιατροφικού τομέα, εξετάζοντας το σύνολο των πτυχών του συγκεκριμένου πολυδιάστατου προβλήματος, και
  2. Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.


Η υλοποίηση του έργου απαιτεί συνεργασία ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών κύκλων και δημόσιων φορέων για την άντληση επίκαιρης πληροφορίας και πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων.


Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου, ενώ σε τακτικά χρονικά διαστήματα αναρτάται ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις εξελίξεις του έργου και άλλων σχετικών με το αντικείμενό του, καθώς επίσης προσκλήσεις σε σεμινάρια και συναντήσεις-εκδηλώσεις.

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home