Θαλής

Ερευνητικές Ομάδες

Το έργο υλοποιείται από 5 ομάδες εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  •  Κύρια ερευνητική ομάδα
  •  Μετακαλούμενους ερευνητές
  •  Εξωτερικούς συνεργάτες

 

Η κάθε ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση συγκεκριμένων Πακέτων Εργασίας με επιμέρους  δράσεις και τελικά παραδοτέα.  

 

Συντονιστής έργου: Καθηγητής Παύλος Καρακολτσίδης, Πρόεδρος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

1η Ομάδα Εργασίας: Συντονισμός Έργου

Συντονιστής Ομάδας:

Καθηγητής Παύλος Καρακολτσίδης, Πρόεδρος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κύρια Ερευνητική Ομάδα:

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Φωλίνας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Εφαρμογών Δημήτριος Αηδόνης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μετακαλούμενοι Ερευνητές:

-

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

-

 

2η Ομάδα Εργασίας: Τυποποίηση και διακίνιση προϊόντων (logistics)

Συντονιστής Ομάδας:

Καθηγητής Δημήτριος Τριανταφύλλου, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κύρια Ερευνητική Ομάδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Βουλγαράκης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Κελέμης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μετακαλούμενοι Ερευνητές:

-

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Επιστημονικός Συνεργάτης Αναστάσιος Ξανθόπουλος, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Εργαστηριακός Συνεργάτης Αγοραστή Τόκα, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 

3η Ομάδα Εργασίας: Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Συντονιστής Ομάδας:

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Μαλινδρέτος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κύρια Ερευνητική Ομάδα:

Καθηγητής Ιωάννης Πολλάλης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Μπινιώρης, ΑΤΕΙ Αθήνας

Μετακαλούμενοι Ερευνητές:

Καθηγητής Μιχάλης Μπουρλάκης, Brunel University

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Υποψήφιος Διδάκτωρ Μιχάλης Μαλινδρέτος

Υποψήφια Διδάκτωρ Άννα Κρεμμύδα

 

4η Ομάδα Εργασίας:Πρωτογενής τομέας

Συντονιστής Ομάδας:

Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Κύρια Ερευνητική Ομάδα:

Δρ. Δημήτριος Δημογιάννης, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Μετακαλούμενοι Ερευνητές:

Επίκουρος Καθηγητής Διονύσιος Μπόχτης, Aarhus University

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Επιστημονικός Συνεργάτης Ελευθέριος Ευαγγέλου, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

 

5η Ομάδα Εργασίας: Μεταποιητικός τομέας

Συντονιστής Ομάδας:

Καθηγητής Βαγής Σαμαθρακής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Κύρια Ερευνητική Ομάδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ουρανία Νόττα, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Μετακαλούμενοι Ερευνητές:

ΛέκτοραςΙωάννηςΜανίκας, University of Greenwich

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Παναγιώτης Καραγιαννακίδης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

 

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860