Θαλής

Νέα και Ανακοινώσεις

Η παρούσα ενότητα σχεδιάστηκε για την ενημέρωση των ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών κύκλων αλλά και δημόσιων φορέων σχετικά με τα τελευταία νέα από το έργο καθώς και άλλα σχετικά με το αντικείμενο του έργου.

 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η αποτελεσματικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στα πλαίσια του ΘΑΛΗΣ καθώς και της διεύρυνσης της γνώσης από άλλα αντίστοιχα θέματα.

 

Εδώ θα βρείτε περίληψη της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών του έργου στις 23.12.2013

 

Είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2014.

 

Είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 16-17.04.2015.

Άλλα ενδιαφέροντα άρθρα και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Πίνακα 1: Πηγές πληροφόρησης σε green supply chains, που ανανεώνεται τακτικά.

 

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860