Θαλής

Συμμετέχοντα Ιδρύματα

Η πολυδιάστατη φύση του έργου απαιτεί το συνδυασμό ειδικοτήτων από πλήθος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.


Τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι:
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
ΑΤΕΙ Αθήνας
Brunel University
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Aarhus University
University of Greenwich

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860