Θαλής

Σημαντικές Συναντήσεις και Εκδηλώσεις

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με επιχειρηματικούς και δημόσιους φορείς αλλά και επαγγελματίες της παραγωγής και διάθεσης αγροδιατροφικών προιόντων.


Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν ενέργειες δικτύωσης τόσο με άλλες ερευνητικές ομάδες παρεμφερούς αντικειμένου, όσο και με την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και δράσεις μεταφοράς της τεχνογνωσίας που θα αναπτυχθεί στο παρόν έργο προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, κλπ).


Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται οι συμμετοχές των ενδαφερόμενων μελών σε σεμινάρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια κ.α.


Στις  23.12.2013 θα πραγματοποιηθεί η  επόμενη συνάντηση και απευθύνεται στα μέλη του έργου, περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Στις 27.06.2014 θα γίνει ενημέρωση-εκπαίδευση των μελών ομάδων εργασίας στο λογισμικό ADONIS, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκληση.

 

Στις 05.12.2014 διοργανώνεται ημερίδα στα πλαίσια του έργου, η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση και στο πρόγραμμα.

 

Στις 16-17 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί  διήμερο συνέδριο  το οποίο θα αποτελέσει την τελευταία δημόσια εκδήλωση του έργου. Τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι το ξενοδοχείο ΚΤΗΜΑ ΜΠΕΛΛΟΥ στον Άγιο Δημήτριο Πιερίας. Την πρώτη μέρα θα γίνει συνάντηση των ομάδων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους με ελεύθερη παρουσία κοινού, ενώ τη δεύτερη μέρα θα γίνει κυρίως ενημέρωση σε αγρότες της περιοχής. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα.

 

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860