Θαλής

Δημοσιεύσεις

 

Conference

Title

 

 

Authors 

1

6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013)

Exploring the greening of the food supply chain with lean thinking techniques

Dimitris Folinas, Dimitrios Aidonis, Dimitrios Triantafillou, Giorgos Malindretos

2

1st Logistics International Conference  Belgrade, Serbia 28 - 30 November 2013

Applying lean thinking techniques in the agrifood supply chain

Dimitrios Folinas, Dimitrios Aidonis, Nikos Voulgarakis, Dimitrios Triantafylou

3

XXXV CIOSTA & CIGR V, July 3nd -5th, 2013, Denmark

Multicriteria assessment of policy-makers and experts’ views for the prioritization of the agrifood supply chains

Dimitrios Aidonis, Dimitris Folinas, Charisios Achillas, Dimitrios Triantafillou, Giorgos Malindretos

4

XXXV CIOSTA & CIGR V, July 3nd -5th, 2013, Denmark

Use of Differential Scanning Calorimetry for monitoring extra virgin olive oil’s
origin

Soumela Chatziantoniou, Dimitrios Triantafillou, Panayotis Karayannakidis

5

ICA2013 Cooperatives During Crisis and Post-Crisis Period COOPCY, June 12th – 15th 2013, Nicosia

Holistic value chain and sustainability: potential role of co-operatives

George Malindretos, Dimitrios Aidonis, Dimitrios Folinas, Dimitrios Triantafillou

6

"Competence and Excellence in Extension and Education" AIAEE 31 and ESEE 22, April 28 – May 1, 2015, Wageningen University, the Netherlands 

 Why do farmers adopt green innovations? Development of a new scale 

Evangelos Lioutas, Dimitrios Triantafillou, Dimitrios Aidonis, Dimitris Folinas

7 9ο  Πανελλήνιο συνέδριο της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (Ε.Γ.Μ.Ε.) «Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργική Μηχανική και τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων», Θεσσαλονίκη 8 & 9 Οκτωβρίου 2015 Εισροές ενέργειας σε ολοκληρωμένη διαχείριση βιομηχανικής τομάτας Ευθύμιος Ροδιάς 1, Ελευθέριος Ευαγγέλου2, Χρίστος Τσαντήλας2, Διονύσης Μπόχτης3 & Δημήτριος Αηδόνης4
 

Journal

Paper

Authors

 1  Αcta Horticulturae International Society for Horticultural Science, (2014),No. 1079, pages 637-643  Climate Neutral Agri-Food Products in Relation to Sustainable Supply Chain  Malindretos,G., Pollalis,Y., Aidonis, D.  Folinas, D.  and Triantafillou, D.
 2  International Journal Agricultural Resources, Governance and Ecology (2014), Vol. 10, No. 2, pp. 129-145  Exploring the greening of the agrifood supply chain with lean thinking techniques  D. Folinas, D. Aidonis, G. Malindretos, N. Voulgarakis, D. Triantafillou
 Journal of Agricultural Informatics, 2015 Vol. 6, No. 1:24-39  Greening the canned peach production  Dimitrios Folinas, Dimitrios Aidonis, Panayotis Karayannakidis
 4  Agriculture Engineering International: CIGR Journal, Special Issue 2014, pp. 31 – 42.  Identifying the Optimal Strategy for Suppliers' Involvement in Product Design: A Case Study"  Achillas Ch., Aidonis D., Folinas D., Moussiopoulos N., Triantafillou D
 5  International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics, (accepted for publication).  Multi-Criteria Evaluation of Sustainable Supply chains in the Agrifood Sector  Aidonis D., Folinas D., Achillas Ch., Triantafillou D., Malindretos G
 6  Journal of Cleaner Production (accepted for publication).  Life Cycle Assessment of olive oil production in Greece: A case study  P. Tsarouhas, Ch. Achillas, D. Aidonis, D. Folinas, V. Maslis
 7  Elsevier Editorial System(tm) for Agriculture, Ecosystems and Environment (under evaluation)  Why do farmers adopt green innovations? Construction and preliminary validation of a new measure  Evagelos D. Lioutas, Dimitris Folinas, Dimitrios Aidonis, Dimitrios Triantafillou

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860