Θαλής

Σκοπός

Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών σε συγκεκριμένα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

 

 Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος διαχείρισης σε πρόσθιες και αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες, το οποίο θα παρουσιάζει ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα θα συνδυάζεται και θα εξισορροπείται  με τις απαιτούμενες οικονομικές και παραγωγικές αποδόσεις.


 

clip image002

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ είναι διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860